De verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid beschermt je wanneer je bedrijf burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor materiële, lichamelijke of financiële schade. Zo blijft je onderneming overeind in geval er schade berokkend wordt door jezelf, een werknemer of een van je producten.

Als bedrijf weet je niet op voorhand wat er verkeerd zal gaan. We helpen je te anticiperen en het onvoorspelbare te verzekeren. Met ons advies kies je de juiste polis voor jouw bedrijf.

Afspraak maken

Meer weten over hoe je je bedrijf kan beschermen tegen aansprakelijkheid bij schadegevallen? We lichten je verzekeringsopties graag toe. Neem contact op voor een afspraak met een van onze experts.

Maak een afspraak

Je krijgt de juiste polis voor jouw activiteiten

We scannen alle verzekeraars en pikken er de beste polis uit

Waarvoor geldt deze verzekering?

De verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid is van toepassing in deze gevallen.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitbating

Er wordt schade berokkend terwijl je de activiteiten uitvoert. Als je duidelijk in fout bent, word je burgerlijk aansprakelijk gesteld.

  • Burgerlijke aansprakelijkheid na levering

De schade komt voor nadat de activiteiten werden afgerond.

  • Rechtsbijstand

Je kan gebruik maken van rechtsbijstand wanneer je bedrijf burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld of wanneer je zelf schade lijdt door een derde partij. De rechtsbijstand in deze verzekering is beperkt. Wil je graag een bredere bescherming tegen juridische geschillen? Dan adviseren we een onafhankelijke en bredere dekking rechtsbijstand voor je bedrijf.

  • Toevertrouwd goed

Je bent verzekerd wanneer je schade berokkent aan goederen die je werden toevertrouwd in het kader van je activiteiten, bijvoorbeeld om ze te herstellen. Ook voor schade aan geleend of gehuurd materiaal kan je je verzekeren.

  • Beroepsaansprakelijkheid

Je wordt aansprakelijk gesteld voor gegeven advies, zonder dat je het werk zelf uitvoert.

 

 

Stel onmiddellijk uw vraag

{{feedback.message}}
Door het versturen van dit formulier, verklaar ik mij akkoord met het privacybeleid.
Maak een afspraak