Reed iemand je aan met de wagen, of jij hen? Een lastige situatie die je liefst zo snel mogelijk afgehandeld ziet. Met deze stappen verloopt het zo vlot mogelijk!

Op het moment van het ongeval

Zorg er eerst voor dat je veilig aan de kant staat. Draag een fluorescerend vestje en plaats de gevarendriehoek indien nodig.
Vul dan samen met de tegenpartij het Europees aanrijdingsformulier – dat je altijd in je wagen moet hebben – in en beschrijf de omstandigheden.
Download hier het blanco formulier: Europees aanrijdingsformulier downloaden in pdf

 

 • Spreek met de tegenpartij af wie voertuig A en wie voertuig B is op het formulier. Kruis de vakjes aan die overeenkomen met jouw situatie.
 • Duid aan waar het voertuig beschadigd is en omschrijf de zichtbare schade.
 • Schets de verkeerssituatie zo precies mogelijk. Let op de verhoudingen en vergeet vooral de verkeerstekens niet. Duid ook aan welk voertuig A en welk B is.
  Kijk uit met pijltjes op de situatieschets: een pijltje betekent dat je voertuig in beweging was.
 • Verduidelijk eventueel de omstandigheden in het vak ‘Mijn opmerkingen’.
 • Neem zorgvuldig de verklaring van de tegenpartij door. Laat je hierbij niet opjagen.
 • Noteer alle gegevens van de tegenpartij: naam en voornaam, adres en telefoonnummer(s).
 • Onderteken het formulier allebei, indien je akkoord gaat met de vermeldingen op het aanrijdingsformulier.
  Indien je niet akkoord gaat, onderteken het formulier dan NIET en neem contact op met de politiediensten om een PV (proces-verbaal) te laten opstellen. Onderteken het aanrijdingsformulier alleen als je volledig akkoord gaat, je mag gerust weigeren om te tekenen, zelfs als een politieagent het aanrijdingsformulier heeft ingevuld.
Het belangrijkste: de witte middenstrook
 • Toedracht, zijnde de aangekruiste vakjes
 • Situatieschets van de aanrijding
 • Handtekening bestuurders

De info die in de witte middenstrook vermeld wordt is gemeenschappelijk, of met andere woorden op wederzijds akkoord.
In het blauwe (voertuig A) en gele (voertuig B) gedeelte, plaatsen de 2 betrokken partijen hun eigen gegevens en opmerkingen. Deze zones hebben geen directe bewijskracht.

Enkel de witte middenstrook bevat de gezamenlijke bevindingen en heeft bewijskracht!

Zijn er (licht)gewonden?

Bij een ongeval met lichamelijke schade verwittig je de politie, die een proces-verbaal zal opstellen. Let er goed op dat je de feiten duidelijk en correct omschrijft want op basis van deze verklaringen wordt de aansprakelijkheid bepaald. Zijn er getuigen? Vraag hen dan ook een verklaring af te leggen.

Tip: Vraag zeker aan de politie een gratis kopie van het proces-verbaal van het verhoor waarop alle betrokken partijen en hun verzekeringsgegevens vermeld staan.

Maak een afspraak